slide image

DPS w Liskowie

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie położony jest we wsi Lisków w powiecie kaliskim. Przeznaczony jest on dla 40 osób w podeszłym wieku. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. ...

slide image

Warunki mieszkaniowe

  Przestronny salon, sale terapeutyczna i rehabilitacyjna, stołówka oraz jasne i przestronne pokoje urządzone są nowoczesnie i zapewniają komfotrt w codziennym życiu mieszkańców. ...

slide image

Całodobowa opieka

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie zapewnia swoim Mieszkańcom całodobową opiekę. Pracownicy Naszego Domu, to doświadczona i wykwalifikowana kadra, która z dużym zaangażowaniem służy mieszkańcom pomocą i wsparciem. ...

slide image

Zajęcia terapeutyczne

  Mieszkańcy Naszego Domu mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę zajęciowego. ...

slide image

Kultura i rozrywka

Instruktor kulturalno- oświatowy zapewnia mieszkańcom Naszego Domu możliwość udziału w wycieczkach, piknikach, grillach, zabawach terenowych, wspólnych uroczystościach okolicznościowych, imieninach. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy biorą też udział w rnego rodyaju wyjazdach (na koncerty, do kina, teatru, na wycieczki). ...

Pomoc socjalna

W rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych naszym Mieszkańcom pomaga pracownik socjalny...

WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
  2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
  6. Oryginały zaświadczeń o stanie zdrowia.
  7. Zgoda Sądu na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

 

BIP