slide image

DPS w Liskowie

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie położony jest we wsi Lisków w powiecie kaliskim. Przeznaczony jest on dla 40 osób w podeszłym wieku. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. ...

slide image

Warunki mieszkaniowe

  Przestronny salon, sale terapeutyczna i rehabilitacyjna, stołówka oraz jasne i przestronne pokoje urządzone są nowoczesnie i zapewniają komfotrt w codziennym życiu mieszkańców. ...

slide image

Całodobowa opieka

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie zapewnia swoim Mieszkańcom całodobową opiekę. Pracownicy Naszego Domu, to doświadczona i wykwalifikowana kadra, która z dużym zaangażowaniem służy mieszkańcom pomocą i wsparciem. ...

slide image

Zajęcia terapeutyczne

  Mieszkańcy Naszego Domu mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę zajęciowego. ...

slide image

Kultura i rozrywka

Instruktor kulturalno- oświatowy zapewnia mieszkańcom Naszego Domu możliwość udziału w wycieczkach, piknikach, grillach, zabawach terenowych, wspólnych uroczystościach okolicznościowych, imieninach. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy biorą też udział w rnego rodyaju wyjazdach (na koncerty, do kina, teatru, na wycieczki). ...

Pomoc socjalna

W rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych naszym Mieszkańcom pomaga pracownik socjalny...

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZY

W Domu Pomocy Społecznej w Liskowie funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy w skład którego wchodzą: pracownik socjalny, opiekunowie, pielęgniarki, instruktor do spraw kulturalno-oświtowych, instruktor terapii zajeciowej, fizjoterapeuci. Pracę zespołu nadzoruje Pani Kasia kierownik zespołu.

Do jej zadań należy:

  • koordynowanie, pracy Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego
  • nadzór nad dokumentacją merytoryczną zespołu
  • aktywne uczestnictwo w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców Domu z uwzględnieniem poznania Ich osobowości i zainteresowań
  • współpraca z samorządem mieszkańców Domu w celu osiągnięcia poprawy warunków bytowych oraz pozyskiwanie mieszkańców do aktywnego działania
  • współpraca ze środowiskiem poza Domem- kontakt z różnymi instytucjami społecznymi i administracyjnymi na rzecz spraw związanych z prawidłową działalnością Domu i jego mieszkańców.


dsc01455
dsc01455

 

 

 

BIP