background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

dps

Wszytkie potrzebne informacje o Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.dpsliskow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Adres:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. W. Blizińskiego 96A
62-850 Lisków

Godziny urzędowania:

Administracja: 7.30 - 15.30
Dział terapeutyczno-opiekuńczy: całodobowo

Kontakt:

tel./fax: 62 763 48 19 [sekretariat/dyrektor/administracja]
tel: 62 763 48 18 [pracownik socjalny/kierownik zespołu/opiekunowie/mieszkańcy]
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Agata Trzęsowska

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

 Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie  sporządzono dnia:  2020-09-23

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia  2021-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, pomarańczowe litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu: Renata Włodarczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 62 763 48 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ul. ks. W. Blizińskiego  96A w Liskowie. Budynek oraz wejście do budynku nie ma  barier architektonicznych. Winda  dochodzi do  wszystkich jego poziomów. W budynku znajdują się pochylnie i podjazdy. W budynku nie ma  informacji głosowych.

Zapewniony jest dostęp do ogrodu, ścieżek spacerowych i parkingu bez barier architektonicznych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Podkategorie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok