background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Ogłoszenia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lisków, dnia 21.12.2010r.

DPS/1P/2010

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Na zadanie nr 1

PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski Janków 47, 62-817 Żelazków (oferta nr 4)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena -100 punktów

Cena oferty : BRUTTO 8591,85 zł

Na zadanie nr 2

P.P.H. ?POLSKIE MIĘSO? KRĄŻYŃSKI s.j. Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze (oferta nr 1)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena -100 punktów

Cena oferty : BRUTTO 26176,99 zł

Na zadanie nr 3

P.P.H.U. ? MARTOM? Tomasz Stasiak, 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2 (oferta nr 3)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena-100punktów

Cena oferty : BRUTTO 59477,89 zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1 ofertę złożyła również firma :

1. ?Piekarnia? Sp. z o.o. w Turku z siedzibą w Goszczanowie, 98-215 Goszczanów, ul. Kaliska 15 ( oferta nr 2) Cena oferty: brutto 9008,89 zł

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 95,37 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na poszczególne zadania będzie zawarta w dniu 27.12.2010r. o godz. 11.00.

 

 

 

 

Przetarg - dostawa artykułów zywnościowych

 

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

?DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie?

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:

Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,

Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,

Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie przetargu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok